Deltagaranmälan för sommaren öppnar första mars.
-->